V případě dlouhodobější nemoci dítěte se účtuje hodinová sazba pro pravidelné hlídání dítěte.
V případ
ě krátkodobé nemoci (do 5ti hodin) sazba za jednorázové hlídání dětí.
Ceny jsou včetn
ě kompletního ošetřování nemocného dítěte.
Při sjednání služeb dlouhodob
ějšího charakteru  slevy dle osobní dohody.
Ceny jsou uvedeny včetn
ě dopravy na místo hlídání dítěte a jsou konečné.
DOMÁCNOST
» PRO DOMÁCNOST

» PRO RODINU
» PRO SENIORY
|DOMŮ|  |PRO DOMÁCNOST|  |PRO RODINU|  |PRO SENIORY|  |CENÍK|  |FOTOGALERIE|  |KONTAKT|
DOMŮ
CENÍK
FOTOGALERIE
KONTAKTY
HOSPODYNĚ
Pravidelný úklid domácnosti, žehlení, praní
Pouze žehlení
Jednorázové úklidy
Mytí oken
Čištění koberců
Zajištění domácnosti v případě nepřítomnosti
Pochůzky dle potřeb klienta
Ztížené úklidy - po řemeslnících atd.
DROBNÁ ÚDRŽBA

„ Hodinový manžel „
montáže různých bytových doplňků, drobné opravy atd.
PRO STÁLÉ KLIENTY SLEVY
RODINA
PEČOVATELKA
Pravidelné hlídání dětí v domácnosti klienta
Jednorázové hlídání dětí
Doprovody dítěte (ze školy, do kroužků, apod.)
Příplatek za další dítě
Hlídání o víkendu a svátcích
Odvozy dětí dle dohody os. automobilem
Odvoz na oslavy a zpět ( do 4 osob )
SENIOR
OŠETŘOVATELKA
Služby ošetřovatelky
Doprovody k lékaři
Celková asistence při koupeli
Dopomoc při osobní hygieně
Úklid domácnosti bez ošetřovatelských služeb
Jednorázový nákup
Vyzvednutí léků atd.
Odvozy seniorů os. automobilem
PEDIKÉRKA
Pedikúra a manikúra
OSTATNÍ
Dovoz obědů
Dopravné
PRO STÁLE KLIENTY SLEVY DLE DOHODY
Do drobné údržby řadíme tzv.služby hodinového manžela např. montáž různých bytových doplňků, drobné opravy v bytě či domě a podobně.
Při sjednání pravidelných služeb slevy dle osobní dohody.
K cen
ě účtujeme příspěvek na dopravu ve výši 20,- Kč za den práce.
Poznámka:
Poznámka:
Téměř veškeré služby jsou účtovány v hodinové sazbě ošetřovatelky. Pouze specifické úkony, jako koupele, os. hygiena, odvozy klienta na místo určení atd. je účtována jednorázový poplatek.
Při sjednání služeb dlouhodobějšího charakteru slevy pro seniory dle osobní dohody.
Ceny pro seniory mohou využít osoby nad 60 let, zdravotně či tělesně hendikepovaní, imobilní osoby atd.
K ceně se připočítává 20 Kč jako příspěvek na dopravu k jednotlivé návštěvě.
Poznámka:
Kompletní ceník Vám zašleme na vyžádání, tak nás neváhejte kontaktovat a to buď na telefonním čísle +420 731 918 994, nebo emailem - sarina.smolkova@seznam.cz.
Nejsme plátci DPH.
PRO STÁLÉ KLIENTY SLEVY